ห้องเรียน Krurinry.online  ::  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

::รอบรั้วคำเที่ยง ::  

:: แบบทดสอบออนไลน์ ::

:: รายวิชา วิทยาการคำนวณ ::  

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

:: รายวิชา วิทยาการคำนวณ ::  

ให้นักเรียนเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่งที่ห้อง Classroom ของตนเอง

รหัสชั้นเรียน ​: rgkusup

รหัสชั้นเรียน ​: dnraskr

รหัสชั้นเรียน ​: 54afo6v

ปฏิทินนัดหมายเรียนออนไลน์  ::  Google Meet

:: ประกาศข่าวสารประจำสัปดาห์  ::  ครูรินรี่

สวัสดีค่ะ .. นักเรียนที่น่ารัก

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาการคำนวณ ป.6

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ส่วนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ

หรือพูดคุยกับครูรินรี่ ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยค่ะ :) 


ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก... ครูรินรี่

ทักษะ 3 อย่างที่นักเรียนควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน,

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21

สิ่งที่ครูพยายามทำเสมอ นั่นคือ "TEACH LESS, LEARN MORE"  

คือ สอนน้อยๆ แต่ให้เด็กๆเรียนรู้มากๆ ด้วยตัวเอง

ผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยเข้าสู่กลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ปัญหา

อัพเดต : วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

:: ครูผู้สอน ::

นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา (ครูรินรี่)

ตำแหน่ง ครู 

วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


:: แผนที่โรงเรียน ::